Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

søndag 17. april 2016

Årsmøtet i Liaskogen velforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SOM HOLDES
PÅ SKJEBERG GAMLE RÅDHUS
LØRDAG 7. MAI 2016 KL 1330


DAGSORDEN
1. ÅPNING
2. KONSTITUERING
3. ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. FORSLAG
6. VALG


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret seinest torsdag 5. mai.


Umiddelbart etter årsmøtet har vi medlemsmøte. Emner som ønskes tatt opp der kan gjerne meddeles styret på forhånd.


Vel møtt.


Hilsen styretPS
Årsmøtet i Liaskogen Velforening holdes umiddelbart etter årsmøtet i Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak SA som holdes samme sted kl 1300.

Ingen kommentarer: