Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

tirsdag 12. februar 2013

Info Termostat og pumper fra M. Levernes


Som vi ble enige om i går bør alle hytteeiere nå stille inn termostaten for avløp på tinefunksjon. Dette gjøres på følgende måte (Samme prosedyre for både ny og gammel type):

1.       Vri hjulet ned mot 0°C.

2.       Ta tak i hjulet og løft det ut, ca. 5 mm.

3.       Vri hjulet over på tidsurfunksjonen (mellom 10% og 100%)

4.       Press hjulet ned igjen og vri det opp på 100%.

5.       Nå er termostatfunksjonen overstyrt og kabelen har strøm tilgjengelig hele tiden.

6.       Etter en periode på 2-3 dager kan man vri hjulet ned mott 50%. Kabelen vil da ha tilgjengelig strøm i 15 minutter og være frakoblet i 15%.

7.       Hvis alarmen på pumpen går kan det tyde på frost i ledningen. Slå av pumpen, ved å sette bryteren på styreskapet på null og sett hjulet opp på 100% igjen. Husk at det kan ta inntil 8 timer å tine opp en frossen stikkledningen for avløp.

www.rorsystemer.no