Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

Styret + tidligere styrer

2014-2015

Leder:Børre Claudius  1 år
Nestleder:Egil Hult, ikke på valg
Sekretær:Annie Fyhn, ikke på valg
Kasserer:Per Gunnar Halvorsen 2 år

Arrangement komite: Tove Undrum , utgått.

Styremedlem (medlem av styret i SSV):
Børre Claudius. ( Vararepresentant Steinar Levernes.)

Styremedlem med ansvar for bryggesaker:
Atle Skaug, ikke på valg. (Vararepresentant. Rolf Kristiansen og Øistein Skaar)

Revisor:Åse Marit Karlstad, ikke på valg
Vararevisor:Lise Claudius, ikke på valg.
Valgkomite:Lene Bergstrøm, gjenvalg
                             Heidi Kristiansen, gjenvalg

2013-2014

Følgende ble  enstemmig valgt:

Leder              Børre Claudius                       1 år, ny

Nestleder        Egil Hult                                1 år igjen

Sekretær         Annie Fyhn                             2 år, ny

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            1 år igjen

Arrangement komite:

                        Tove Undrum                         1 år igjen

Styremedlem (medlem av styret i SSV)       

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

                        Atle Skaug                             1 år, gjenvalg 

vara. Øystein Skaar                1 år, gjenvalg

vara. Rolf Kristiansen,           1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                1 år igjen

Vararevisor     Lise Claudius                          2 år ny
Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg                        Lene Bergstrøm                      1 år ny

2012-2013

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder Erik Hauge 1 år, gjv

Nestleder Egil Hult 2 år, ny

Sekretær Lene Bergstrøm 1 år igjen

Kasserer Per Gunnar Halvorsen 2 år, gjv

Arrangement komite:

Tove Undrum 2 år, ny

Styremedlem (medlem av styret i SSV)

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

Atle Skaug 1 år, ny

vara. Øystein Skaar 1 år, ny,

vara. Rolf Kristiansen, 1 år, gjenvalg

Revisor Åse Marit Karlstad 2 år, gjv

Vararevisor Marit Engebukten 1 år igjen

Valgkomité Heidi Kristiansen 1 år, gjenvalg

Steinar Torp 1 år, gjenvalg

Ingen kommentarer: