Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

mandag 29. juni 2015

3 dugnader i juli

Det er planlagt et relativt omfattende dugnadsarbeid av stien i år. Vi skal også rydde rundt og på brygga. Vi innkaller derfor til dugnad på følgende datoer:

4. juli, 11. juli og 18. juli kl. 09.00.

Vi ber deltagerne gi tilbakemelding på minst to dager de kan stille til dugnad, mail kan sendes tilborre.cl@udius.net eller annie.fyhn@hiof.no vedr.hvilke datoer som passer, senest 1. juli.
Grunnen til at vi ønsker tilbakemelding er at styret henter inn diverse utstyr til drenering, frakt av flis mm. Vi må derfor vite hvilken dag det stiller flest til dugnad slik vi ikke står med masse utstyr og ingen til å utføre arbeid.  

Ta med spade, trillebår, rake eller det du har av tilgjengelig utstyr.

Vel møtt!!

Styret.