Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

søndag 17. april 2016

Årsmøtet i Liaskogen velforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SOM HOLDES
PÅ SKJEBERG GAMLE RÅDHUS
LØRDAG 7. MAI 2016 KL 1330


DAGSORDEN
1. ÅPNING
2. KONSTITUERING
3. ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. FORSLAG
6. VALG


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret seinest torsdag 5. mai.


Umiddelbart etter årsmøtet har vi medlemsmøte. Emner som ønskes tatt opp der kan gjerne meddeles styret på forhånd.


Vel møtt.


Hilsen styretPS
Årsmøtet i Liaskogen Velforening holdes umiddelbart etter årsmøtet i Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak SA som holdes samme sted kl 1300.

Årsmøte i vannlaget

Hei alle sammen

Årsmøtet i Liaskogen vann- og avløpslag er berammet til 7. mai kl 13:00 i tidligere Skjeberg rådhus. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut på et senere tidspunkt. Forslag til saker som skal opp på årsmøtet må styret ha før 2.mai.

Vel møtt alle sammen.

Vennlig hilsen


Børre Claudius
epost: borre.cl@udius.net      mob: 905 74 254

Årsmøte i vannlaget og Liaskogen velforening

Lørdag 7.4 kl. 13.00 er det årsmøte i vannlaget, med påfølgende årsmøte i Liaskogen velforening.
Mer detaljert info kommer senere.

Vårdugnader på brygga!

Det blir vårdugnader på brygga 30.4(Rengjøring) og 7.5 (etter årsmøtet) med oljing.
Vi trenger hjelp så dere kan sende en sms til(901 19 628) Atle hvilken dag som passer best.

Utstyr:
30.4. Skrubbekoster og bøtte.
  7.5. (Utstyr blir kjøpt inn)