Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

onsdag 18. desember 2013

God jul til dere alle og rktig godt nytt år!

Noen med fine vinter bilder?
Vi kan legge dem ut her!

fredag 6. desember 2013

Strømmen tilbake

Kl. 04.30 i natt kom strømmen tilbake:)

torsdag 5. desember 2013

Problemer med strømmen fra kl 20.30 i kveld

Det er for tiden et strømbrudd som påvirker ditt anlegg i Hytte Ingerø A. Feilsøking er startet. Ustabil strømforsyning må påregnes under feilsøkingen. Strømmen kobles tilbake uten nærmere varsel så snart feilen er rettet. Se også våre internettsider:www.fortumnett.no Mvh Fortum

tirsdag 22. oktober 2013

Nå kommer kulda!


Hei alle sammen

Håper alle har hatt en problemfri hyttesesong med tanke på vann og avløp. Men vinteren nærmer seg og høstferien er forbi. Det er nok en del som nå har tenkt å stenge av hytta for vinteren, og i den forbindelse vil vi minne om noen viktige punkter. Håper alle har fått justert termostatene til varmen på stikkledningene slik at de nå står på minst 50% som fortalt på årsmøte og tidligere mail.

Ellers er det viktig å bruke mye vann slik at kvernpumpa går 4-5 ganger slik at det bare står vann i stikkledningen, mengde vann avhenger av lengden på stikkledningen. Det er også veldig viktig at det står varme på der vannmåleren står. Når vannet er stengt av og ledninger tappet kan det være lurt å tømme sistera til toalettet og ha litt frostvæsle i doskåla, vannlåser og sluk.

Hvis disse forholdsregler blir fulgt, vil det ganske sikkert bli en problemfri vinter.

Er det noe jeg har glemt å nevne, regner jeg med at Levernes sier i fra.

 

Styret ønsker dere alle en fortsatt god høst og en problemfri vinter.


Vennlig hilsen

Børre Claudius
epost: borre.cl@udius.net      mob: 905 74 254

onsdag 2. oktober 2013

Nytt styre i Liaskogen velforening!

På årsmøtet 17.8.13 ble det valgt nytt styret, vi vil takke alle som har bidratt i året som har gått og spesielt til Erik Hauge som har sittet som leder og Lene Bergstrøm som sekretær i flere år.

TUSEN TAKK!


Nytt styret er:


Leder              Børre Claudius                       1 år, ny

Nestleder        Egil Hult                                1 år igjen

Sekretær         Annie Fyhn                             2 år, ny

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            1 år igjen

Arrangement komite:

                        Tove Undrum                         1 år igjen

Styremedlem (medlem av styret i SSV)       

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

                        Atle Skaug                             1 år, gjenvalg 

vara. Øystein Skaar                1 år, gjenvalg

vara. Rolf Kristiansen,           1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                1 år igjen

Vararevisor     Lise Claudius                          2 år ny
 
 

 
Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg
                        Lene Bergstrøm                      1 år ny
 

 

tirsdag 26. mars 2013

lørdag 2. mars 2013

Årsmøte i Liaskogen vann- og avløpslag


19. april i gamle Skjeberg rådhus kl. 18.00.
Dagsorden i følge vedtektene.Årsmøtepapirer blir sendt ut minst 1 uke før møtet. Forslag til årsmøtet kan sendes på e-post innen 1.april. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte hvor en kan ta opp forskjellige andre ting. Vel møtt.

Vennlig hilsen

Børre Claudius
epost: borre.cl@udius.net     
mob: 905 74 254

tirsdag 12. februar 2013

Info Termostat og pumper fra M. Levernes


Som vi ble enige om i går bør alle hytteeiere nå stille inn termostaten for avløp på tinefunksjon. Dette gjøres på følgende måte (Samme prosedyre for både ny og gammel type):

1.       Vri hjulet ned mot 0°C.

2.       Ta tak i hjulet og løft det ut, ca. 5 mm.

3.       Vri hjulet over på tidsurfunksjonen (mellom 10% og 100%)

4.       Press hjulet ned igjen og vri det opp på 100%.

5.       Nå er termostatfunksjonen overstyrt og kabelen har strøm tilgjengelig hele tiden.

6.       Etter en periode på 2-3 dager kan man vri hjulet ned mott 50%. Kabelen vil da ha tilgjengelig strøm i 15 minutter og være frakoblet i 15%.

7.       Hvis alarmen på pumpen går kan det tyde på frost i ledningen. Slå av pumpen, ved å sette bryteren på styreskapet på null og sett hjulet opp på 100% igjen. Husk at det kan ta inntil 8 timer å tine opp en frossen stikkledningen for avløp.

www.rorsystemer.no