Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

tirsdag 22. oktober 2013

Nå kommer kulda!


Hei alle sammen

Håper alle har hatt en problemfri hyttesesong med tanke på vann og avløp. Men vinteren nærmer seg og høstferien er forbi. Det er nok en del som nå har tenkt å stenge av hytta for vinteren, og i den forbindelse vil vi minne om noen viktige punkter. Håper alle har fått justert termostatene til varmen på stikkledningene slik at de nå står på minst 50% som fortalt på årsmøte og tidligere mail.

Ellers er det viktig å bruke mye vann slik at kvernpumpa går 4-5 ganger slik at det bare står vann i stikkledningen, mengde vann avhenger av lengden på stikkledningen. Det er også veldig viktig at det står varme på der vannmåleren står. Når vannet er stengt av og ledninger tappet kan det være lurt å tømme sistera til toalettet og ha litt frostvæsle i doskåla, vannlåser og sluk.

Hvis disse forholdsregler blir fulgt, vil det ganske sikkert bli en problemfri vinter.

Er det noe jeg har glemt å nevne, regner jeg med at Levernes sier i fra.

 

Styret ønsker dere alle en fortsatt god høst og en problemfri vinter.


Vennlig hilsen

Børre Claudius
epost: borre.cl@udius.net      mob: 905 74 254

onsdag 2. oktober 2013

Nytt styre i Liaskogen velforening!

På årsmøtet 17.8.13 ble det valgt nytt styret, vi vil takke alle som har bidratt i året som har gått og spesielt til Erik Hauge som har sittet som leder og Lene Bergstrøm som sekretær i flere år.

TUSEN TAKK!


Nytt styret er:


Leder              Børre Claudius                       1 år, ny

Nestleder        Egil Hult                                1 år igjen

Sekretær         Annie Fyhn                             2 år, ny

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            1 år igjen

Arrangement komite:

                        Tove Undrum                         1 år igjen

Styremedlem (medlem av styret i SSV)       

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

                        Atle Skaug                             1 år, gjenvalg 

vara. Øystein Skaar                1 år, gjenvalg

vara. Rolf Kristiansen,           1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                1 år igjen

Vararevisor     Lise Claudius                          2 år ny
 
 

 
Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg
                        Lene Bergstrøm                      1 år ny