Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

tirsdag 4. august 2015

Husk årsmøte!


Innkalling til årsmøte 22.08.2015 kl.14:00 på brygga.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Rehabilitering asfaltvei
6. Eventuell flytting av tidspunkt for årsmøte
7. Fastsetting av kontingent
8. Innkomne saker
9. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 18.08.

Etter at årsmøtesakene er ferdig og møtet hevet, går vi rett over til et medlemsmøte hvor det er muligheter for å ta opp hva som helst.
Vel møtt alle sammen
Hilsen styret.

Ingen kommentarer: