Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

lørdag 18. juli 2015

Dugnad nr 3 ferdig

De tre siste lørdagene har vi fått rustet opp stier til brygga, grøfter, lagt ned drensledninger, ryddet på brygga + noe vedlikehold, staket opp stikkrenner og drevet med kantslått. Veiene er blitt " lutet"
Fantastisk bra arbeid som er blitt utført!
Børre C må få en ekstra takk for super koordinering og planlegging!!!
God sommer!

Ingen kommentarer: