Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

onsdag 2. oktober 2013

Nytt styre i Liaskogen velforening!

På årsmøtet 17.8.13 ble det valgt nytt styret, vi vil takke alle som har bidratt i året som har gått og spesielt til Erik Hauge som har sittet som leder og Lene Bergstrøm som sekretær i flere år.

TUSEN TAKK!


Nytt styret er:


Leder              Børre Claudius                       1 år, ny

Nestleder        Egil Hult                                1 år igjen

Sekretær         Annie Fyhn                             2 år, ny

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            1 år igjen

Arrangement komite:

                        Tove Undrum                         1 år igjen

Styremedlem (medlem av styret i SSV)       

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

                        Atle Skaug                             1 år, gjenvalg 

vara. Øystein Skaar                1 år, gjenvalg

vara. Rolf Kristiansen,           1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                1 år igjen

Vararevisor     Lise Claudius                          2 år ny
 
 

 
Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg
                        Lene Bergstrøm                      1 år ny
 

 

Ingen kommentarer: